VÝROČNÍ SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ PETRŽÍLKOVA 2486-2491 27. KVĚTNA 2021

Téma: Informace výboru
Vydáno dne 20. 04. 2021

(Vytištěno z www.petrzilkova.cz)


Vážení členové Společenství Petržílkova 2486-2491, i letošní výroční schůze shromáždění se bude konat stejně jako loni náhradním způsobem, a to takto:

1. Prezentace s programem bude nejpozději od 1. května 2021 zveřejněna na webových stránkách www.petrzilkova.cz, rozeslána členům SVJ mailem, případně vytištěna a vhozena do schránky těm členům SVJ, kteří nemají mail.

2. Současně budou distribuovány formuláře s návrhy usnesení pro hlasování per rollam.

3. Do 20. května 2021 bude poskytnut časový prostor k diskuzi - zaslané dotazy budou zodpovězeny a zveřejněny stejně jako prezentace.

4. Dne 10. května 2021 od 19:00 hod. se bude konat online diskuse. Odkaz pro připojení k diskusi bude členům SVJ zaslán na jejich e-mailové adresy 10. května 2021.

5. Členové SVJ vystaví plnou moc na kteréhokoli člena výboru a současně vyplní formulář s návrhy usnesení a doručí je nejpozději do 20. května 2021 výboru SVJ – vhozením do schránky zástupce, mailem nebo poštou.

6. Výroční schůze shromáždění se bude konat náhradním způsobem, a to formou elektronické konference dne 27. května 2021 od 19.00 hod. Odkaz pro připojení ke konferenci bude členům SVJ zaslán na jejich emailové adresy 27. května 2021. Usnesení budou přijímána na základě hlasování členů výboru SVJ účastnících se elektronické konference a členů SVJ zastoupených na základě plné moci podle hlasování ve vyplněných formulářích podle bodu 5.


za výbor Společenství Petržílkova 2486-2491

Ing. David Hrdý předseda výboru

PhDr. Šárka Kotačková místopředsedkyně výboru

>> Ve formátu PDF zde <<