ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU 26. 2. 2021

Téma: Informace výboru
Vydáno dne 20. 04. 2021

(Vytištěno z www.petrzilkova.cz)


konané formou elektronické konference ve dnech 26. 2. - 5. 3. 2021

PROGRAM:

1. Účast a schválení zápisu z minulé schůze
Bez připomínek

2. Kontrola úkolů
a) Průběžně upomínat dlužníky – trvale; dr. Kotačková podala informaci
b) Výměna závěsů jižních vchodových dveří: Ing. Hrdý – probíhá postupná výměna
c) Roční provozní kontrola plynového zařízení: Ing. Hrdý – splněno
d) Reklamace branky u zadního vchodu 2488: Ing. Hrdý – splněno
e) Potvrzení o splácení úvěru: pí. Martinková, Ing. Hrdý – splněno
f) Odečty měřidel – příprava a provedení: dr. Kotačková, Ing. Hrdý – splněno
g) Kontrola účetnictví: paní Doležalová – probíhá
h) Potvrzení ke srážkovým daním, daňová přiznání, výkazy pro zdravotní pojišťovny: pí.
Hejrová – splněno
i) Zajištění revize požárního zařízení a preventivní požární prohlídky: Ing. Hrdý – splněno
j) Oprava sítí proti holubům: Ing. Hrdý – domluvena oprava (Výškaři Praha), bude
provedeno po zlepšení počasí
k) Oprava rezavých míst na střeše: p. Hůzl, Ing. Hrdý – bude provedeno po zlepšení počasí

3. Nové úkoly
a) Příprava vyúčtování 2020: (dr. Kotačková, Ing. Hrdý)
b) Distribuce vyúčtování 2020: zástupci vchodů

4. Správa
- měsíční prohlídky objektu: viz výkazy o kontrole technického stavu

5. Finanční info (viz přílohu)
Stav na bankovních účtech k 31.1.2021: 3 506 345,26 Kč
Pohledávky k 31.1.2021: dluh na zálohách 7 050,00 Kč
Přehled nákladů hrazených od 1.11.2020 do 31.1.2021: viz přílohu č. 1

6. Různé
a) Paní Ing. Nátrová oznámila na konci ledna svou rezignaci na členství ve výboru
společenství vlastníků.
Děkujeme za dlouholetou přínosnou, aktivní a úspěšnou práci ve výboru a věříme,
že naše spolupráce bude alespoň v omezeném rozsahu nadále pokračovat.
b) Upozorňujeme, že dle platného mimořádného opatření vydaného Ministerstvem
zdravotnictví je zakázán pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos,
ústa), které brání šíření kapének, ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště
nebo místo ubytování (týká se všech společných prostor – chodeb, výtahů, sklepů).
Děkujeme, že se chováte ohleduplně a respektujete platná opatření.

Termín příští schůze: duben 2021

Příloha č. 1 – Finanční info:
Společenství Petržílkova 2486-2491
19-133529389/0800
01.11.2020 - 31.01.2021
Datum Příchozí
zaúčtování částka
Odchozí
částka Zpráva pro mě
31.01.2021 -16 356,05 SAMPO revize
29.01.2021 -11 703,93 teplo vyúčtování R1 2020
25.01.2021 -3 000,00 SVJ - daň srážková
25.01.2021 -2 000,00 SVJ - úklid domu II
20.01.2021 -8 000,00 SVJ - úklid domu I
18.01.2021 -27 056,61 výtahy paušál - QI
17.01.2021 -10 000,00 zimní úklid
17.01.2021 -2 178,00 webhosting, správa domény
17.01.2021 -164 751,70 teplo prosinec 2020
17.01.2021 -8 500,00 kontrola výtahů / správa
15.01.2021 -126 320,00 záloha PVK
15.01.2021 -77 540,00 záloha PVK
15.01.2021 -3 187,50 SVJ - údržba Šalda
14.01.2021 -222,00 Vodafone - prosinec
04.01.2021 -100,00 SVJ - pojistné DPP
01.01.2021 300 000,00 převod na účet správy
31.12.2020 -300,00 daň srážková
28.12.2020 -2 000,00 dezinfekce prosinec
28.12.2020 -2 006,00 PVK úhrada nedoplatku
28.12.2020 -3 000,00 SVJ - daň srážková
25.12.2020 -2 000,00 SVJ - úklid domu II
22.12.2020 -7 567,00 refundace hlavice + kamera
21.12.2020 -3 190,00 PRE
21.12.2020 -470,00 PRE
21.12.2020 -3 350,00 PRE
21.12.2020 -2 950,00 PRE
21.12.2020 -3 210,00 PRE
21.12.2020 -3 450,00 PRE
21.12.2020 -3 030,00 PRE
21.12.2020 -440,00 PRE
21.12.2020 -460,00 PRE
21.12.2020 -440,00 PRE
20.12.2020 -18 191,00 refundace fa 111 až 115
20.12.2020 -8 000,00 SVJ - úklid domu I
18.12.2020 6 260,00 PVK vratka přeplatku
17.12.2020 -118 573,43 teplo listopad
15.12.2020 -4 333,00 správa
15.12.2020 -69 084,00 Magistrát - odpad
15.12.2020 -500,00 OZP - zdrav. pojištění odměny
15.12.2020 -125,00 ZPMV zdrav. poj. odměny
15.12.2020 -625,00 VZP zdrav. poj. odměny
15.12.2020 -725,00 odměna člena výboru 2020
15.12.2020 -1 450,00 odměna člena výboru 2020
15.12.2020 -725,00 odměna člena výboru 2020 15.12.2020 -725,00 odměna
člena výboru 2020
15.12.2020 -725,00 odměna člena výboru 2020 15.12.2020 -8 850,00 zimní úklid
15.12.2020 -725,00 odměna člena výboru 2020 15.12.2020 -382,50 správa 10
15.12.2020 -725,00 odměna člena výboru 2020 15.12.2020 -2 000,00 daň
srážková
15.12.2020 -1 450,00 odměna člena výboru 2020
15.12.2020 -6 800,00 správa/údržba
15.12.2020 -3 187,50 SVJ - údržba Šalda
14.12.2020 -202,00 Vodafone
09.12.2020 -2 125,00 dezinfekce listopad
03.12.2020 -33 404,00 Kaltmeyer - servisní smlouva
03.12.2020 -4 659,94 oprava výtahu 2487
01.12.2020 300 000,00
27.11.2020 -10 000,00 zahradnické práce 2. pololetí
27.11.2020 -2 550,00 správa 6
27.11.2020 -8 330,00 drobná údržba 2486
27.11.2020 -10 000,00 správa / zimní úklid
27.11.2020 -4 959,92 refundace úklid. prostředky
27.11.2020 -8 500,00 správa / výtahy
27.11.2020 -630,00 refundace - posypová sůl
27.11.2020 -359,50 refundace Savo - sklepy 2486
25.11.2020 -2 000,00 SVJ - úklid domu II
25.11.2020 -3 000,00 SVJ - daň srážková
20.11.2020 -8 000,00 SVJ - úklid domu I
převod na hlavní účet - chybně zasláno na účet
19.11.2020 -13 798,00 správy převod na hlavní účet - chybně zasláno na účet
19.11.2020 -13 798,00 správy
19.11.2020 -104 473,18 teplo říjen
15.11.2020 -3 187,50 SVJ - údržba Šalda
12.11.2020 -202,00 Vodafone
11.11.2020 13 798,00 převod chybně zaslaných záloh na hlavní účet
11.11.2020 13 798,00 převod chybně zaslaných záloh na hlavní účet
03.11.2020 -16 000,00 správa 8 - 2. pololetí
03.11.2020 -56 950,00 správa 5 - 2. pololetí
01.11.2020 300 000,00