Stanovy SVJ (platné od 1.1.2014)

Téma: Základní dokumenty
Vydáno dne 30. 01. 2013

(Vytištěno z www.petrzilkova.cz)


Plné znění stanov.
Společenství vlastníků jednotek Petržílkova 2486-2491, které je společenstvím vlastníků bytových jednotek a nebytových prostor a spoluvlastníků společných prostor v domech čp. 2486, 2487, 2488, 2489, 2490 a 2491 zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 2375, obec 554782 Praha, kat. území 755541 Stodůlky (dále jen “společenství“), přijalo název Společenství Petržílkova 2486-2491 a má sídlo v domě 2490, Petržílkova ul., Praha 5.

Stanovy ve formátu PDF jsou ke stažení zde