Prohlášení vlastníka nemovitosti o rozdělení bytového domu na bytové jednotky

Téma: Základní dokumenty
Vydáno dne 19. 09. 2019

(Vytištěno z www.petrzilkova.cz)


Prohlášení vlastníka definuje v nemovitosti jednotky (bytové jednotky, nebytové prostory) včetně jejich příslušenství a vybavení, s nimiž je spojeno užívání společných částí nemovitosti. Dům je tak rozdělen na jednotky, které vytváří spoluvlastnictví. S vlastnictvím bytu je spojeno podílové spoluvlastnictví společných částí domu. Za jednotku se tak pokládá byt + podíl na společných částech nemovité věci.


Prohlášení vlastníka nemovitost rozděluje na jednotky, se kterými lze následně libovolně nakládat (prodat, zastavit, darovat…).

Správu nemovitosti pak vykonává společenství vlastníků jednotek, které dle zásady většiny hlasů volí své vedení („výbor SVJ“) jednající za společenství jako celek (tedy nikoliv za vlastníky jednotlivých jednotek).

>> ZDE naleznete dokument Prohlášení vlastníka našeho SVJ<<<