Valná hromada - diskuse - dotazy a odpovědi

Téma: Informace výboru
Vydáno dne 08. 05. 2020

(Vytištěno z www.petrzilkova.cz)


Jak jsme již oznámili, letošní shromáždění vlastníků proběhne kvůli pandemii online. Veškeré podklady k valné hromadě naleznete v článku Valná hromada letos proběhne online. Zde zveřejňujeme dotazy a odpovědi zaslané do diskuze.

Z diskuze:


DOTAZ - změny vytápění

Bolo by mozne objasnit temu zmeny teplotnej krivky? Do prezentacie ste nasadzali tabulky bez popisu, bez legendy, a aj ked som technicky zalozeny clovek tak si z toho nedokazem vyvodit zavery/dopady. Preto mam problem zahlasovat za ktorukolvek variantu. Dakujem.

ODPOVĚĎ

Dobrý den, v tabulce je znázorněna teplota topné vody (v radiátorech) v závislosti na venkovní teplotě. Stručně řečeno, když je venku -12°C, tak nyní proudí v radiátorech voda o teplotě 70°C, atd.

Při nízkých venkovních teplotách nám dům spolehlivě vyhřeje i 60°C. Spíše jde o to, zda při 0°C (nyní topná voda na 54°C) nám bude stačit 47°C (= varianta 2), nebo si necháme radši (50°C = varianta 1). Teploty kolem nuly jsou v zimě mnohem častější než mrazy pod -10°C.

Ale vždy se to dá změnit :-)

Ve čtvrtek proběhne diskuse online. Vy určitě nebudete mít "technický" problém s připojením, takže to ještě můžeme probrat podrobněji, pokud se zúčastníte.

DOTAZ - LIKVIDACE ZELENĚ

Chtěla bych navrhnout likvidaci zeleně, lépe řečeno nevzhledného roští, za lavičkami u zadního vchodu č. 48 (severní strana) a nahradit to jinou hezkou zelení. Roští je stále plné odpadků a v létě ze stromků padá obrovské množství nejedlých plodů, které na chodnících hnije a zapáchá. V roští i před lavičkami jich celoročně leží vrstva. Navíc je tam vždy spousta vos.

ODPOVĚĎ

"Vzhledem k nejistotám spojeným s dalším ekonomickým vývojem navrhujeme letos rozpočet jako přísně restriktivní; provádět budeme pouze běžnou údržbu a nezbytně nutné opravy a revize. K běžnému hospodaření se vrátíme až po konsolidaci hospodářské situace." (Z výroční zprávy). Pokácení stromu nepovažujeme za nezbytně nutnou akci. Situaci lze ev. řešit svépomocí, ale je k tomu potřeba souhlas nadpoloviční většiny vlastníků ve Vašem vchodě (prostřednictvím ankety).

Doplnění odpovědi:

Význam stromů pro města

Estetický a hygienický význam zeleně si uvědomoval již mezi světovými válkami zakladatel moderního urbanismu Le Corbusier, když ve své knize Ville radieuse (Zářící město) popisuje vizi města, v němž bude z každého bytu viditelná obloha a stromy. V posledních letech se na téma městské zeleně uskutečňuje řada výzkumů, jejichž cílem je změřit, jak moc jsou stromy významné a jaký je rozsah jejich pozitivního působení v hustě obydleném a zastavěném území.

Funkce městské zeleně zahrnují řadu oblastí:

Stromy jsou krásné
Zeleň v městském prostředí takřka odtrženém od přírody umožňuje vnímat přirozené rytmy, zejména střídání ročních období. Zelené plochy a parky jsou místem ke sportování i odpočinku, stromy jsou zdrojem inspirace a estetických požitků

Stromy filtrují ovzduší
Vegetace působí jako přirozený filtr škodlivých látek v ovzduší. Stromy zachycují především jedovatý přízemní ozón a jemný polétavý prach, který na sebe váže řadu toxických látek, dále oxidy síry a dusíku, oxid uhelnatý a další látky. Američtí vědci z týmu Davida J. Nowaka ve svém článku publikovaném v roce 2006 vypočetli, že stromy ve městech Spojených států odstraní ročně z ovzduší 711 000 tun škodlivin. Hodnotu těchto služeb vědci vypočítali na 3,8 miliardy dolarů.

Stromy zlepšují kvalitu vzduchu
Stromy zvlhčují vzduch, a zlepšují tím jeho kvalitu z hlediska lidského zdraví (to je důležité zejména pro astmatiky). Zároveň některé dřeviny do svého okolí uvolňují silice (tzv. fytoncidy), které hubí nebezpečné choroboplodné zárodky.

Stromy vyrovnávají teplotní extrémy
V zimě brání stromy vysázené v blízkosti budov jejich vysokým tepelným ztrátám, neboť zmírňují proudění studeného vzduchu. Vegetace je schopna snížit tepelné ztráty o 20 až 50 %. V létě naopak vegetace ochlazuje své okolí lépe a efektivněji než veškerá klimatizační zařízení. Vzrostlý, vodou dobře zásobený strom může během jednoho dne odpařit až 400 litrů vody, a z ovzduší tak odčerpá téměř 280 kWh tepelné energie. Tato energie se uvolní v noci při kondenzaci páry; vznikne rosa. Pod stromy lze proto ve dne proto naměřit až o 3º C nižší teplotu než v okolí, v noci naopak teplotu o tři stupně vyšší.

Stromy vytvářejí kyslík
Vzrostlý strom vyrobí takové množství kyslíku, že by teoreticky pokrylo potřebu kyslíku k dýchání nejméně deseti lidí.

Stromy pohlcují hluk
Zeleň funguje jako protihluková bariéra. Díky členitému povrchu může na frekventovaných ulicích snižovat hluk na přijatelnější míru. Platí, že čím hustší a širší porost, tím je jeho efekt na tlumení hluku výraznější.
Více informací o významu a funkcích zeleně hledejte na stránkách arnika.org/stromy

REAKCE NA ODPOVĚĎ

Se vším výše uvedeným zcela souhlasíme. Jen nám jde o výměnu náletového křovino-stromu, který plodí nepoživatelné plody,které pak hnijí na zemi a jsou zdrojem zápachu a koncentrace mnoha vos, takže lze tento venkovní prostor jen těžko využívat k rekreaci...

Kromě výměny tohoto stromu naopak navrhujeme vysadit stromy po celém severním okraji pozemku našich všech domů.

DOTAZ - ODEČTY A ZMĚNA DPH

Zajímalo by mne, jak to bude s odečty vody k datu změny DPH na vodné/stočné, tj. k 1.5.2020. Kdybych měla smlouvu přímo s vodárnami, dala bych jim svůj samoodečet, který by měli zohlednit při následné fakturaci.
I v našem SVJ by to mělo být obdobné, cena včetně DPH se snižuje.
Dnes jsou myslím u těch nových vodoměrů možné dálkové odečty. Budou prováděny?

ODPOVĚĎ

Změna DPH se projeví v celkové fakturované částce za vodné a stočné na základě odečtů hlavních vodoměrů na patě domu. Úspora na DPH bude v našem domě činit cca 20 tisíc.
Vzhledem k tomu, že vodoměry v bytech slouží pouze jako poměrová měřidla pro účely rozúčtování této celkové částky, nemělo by smysl provádět jejich odečty k 1.5., a to také proto, že všechno něco stojí. Průměrné náklady na odečty a rozúčtování objektu naší velikosti se pohybují kolem 26 tisíc (včetně RTN; kdybychom počítali pouze vodu, byly by zhruba poloviční). Náklady na dílčí odečty a rozúčtování vody by tedy spotřebovaly většinu z úspory na DPH.
Ani dodavatel (PVK) obvykle neprovádí dílčí odečty při změnách ceny, ale použije výpočet. V tomto případě budou 4/12 z celkové ceny účtovány s 15% DPH a 8/12 s 10% DPH.
Dodavatel však již loni avízoval 5% zvýšení ceny, takže "úspora" bude spíše teoretická. Jinými slovy, za vodu zaplatíme více než loni i při snížení DPH, ale kdyby ke snížení DPH nedošlo, zaplatili bychom ještě více.
Neplánujeme ani samoodečet hlavních vodoměrů, neboť lze předpokládat, že spotřeba v prvních 4 měsících roku bude vyšší než 4/12 celkové roční spotřeby. Samoodečet by tedy pro nás nebyl výhodný.

DOTAZ - VYŠŠÍ NÁKLADY NA TEPLO

Proč jsou předpokládané náklady na teplo pro rok 2020 o cca 18% vyšší nežli na rok 2019? Predikce ceny tepla pro rok 2020 je odhadována na maximálně výši inflace. Vychází se tedy z průměrného klimatického roku, který je v průměru chladnější než-li poslední dva roky?

ODPOVĚĎ

Ano, vycházíme z průměrného klimatického roku. Musíme počítat s tím, že zima bude spíše chladnější než teplejší.
Dále je třeba vzít v úvahu, že jde o náklady nejen na vytápění, ale téměř z poloviny také na ohřev vody. Čím více teplé vody spotřebujeme, tím vyšší budou i tyto náklady. Za březen máme spotřebu teplé vody o 5 % vyšší než loni.
Proto jsme zálohy na teplo ponechali ve stejné výši jako loni a předloni. Neznamená to tedy, že se zálohy na teplo budou zvyšovat oproti stávajícím zálohám. U jednotlivých bytů se pouze změní v poměru skutečných nákladů k celku podle loňské spotřeby. Budou-li skutečné náklady nižší než zálohy, rozdíl bude opět vyplacen ve formě přeplatku.


DOTAZ - DŮM JE PŘETÁPĚN

Je možné zveřejnit podrobnější statistiku spotřeby tepla jednotlivých bytů (samozřejmě anonymní)? Dům je trvale přetápěn.
- byty, kde je náměr 200 % a více průměru celého domu jsou všechny okrajové? Kolik přesně činí náměr v procentech?
- minimálně bude zajímavá spotřeba tepla s rozlišením krajních (poslední patra, atd.) a vnitřních bytů

ODPOVĚĎ

Pouze 3 byty z 8 nadměrně vytápějících bytů jsou okrajové. Vzhledem k tomu, že téměř polovina bytů vytápí pouze na 80 % průměru nebo méně, lze skutečně usuzovat, že dům je stále ještě přetápěn.
Po zateplení jsme nechali snížit nastavení topné křivky z 90/70 na 70/50. Ozvalo se tehdy několik uživatelů bytů s tím, že po snížení mají v bytě zimu. Po prošetření stavu jsme těmto uživatelům doporučili nápravu: výměnu starých oken, výměnu nefunkčních ventilů, změnu způsobu větrání a také změnu způsobu vytápění, a to nenechávat si vytápět byt pouze stoupačkami a prostupem tepla od sousedů, ale zapnout si vlastní radiátory.
Charakteristiky nadměrně vytápějících bytů (8 z celkem 106 bytů)
1 podstřešní byt (z celkem 14 podstřešních bytů)
2 přízemní byty (z celkem 8 přízemních bytů)
Pět z 8 nadměrně vytápějících bytů je pronajímáno.
Tři nadměrně vytápějící byty mají ještě stará okna (u čtvrtého si nejsem jistá, kdy přesně došlo k výměně).
U tří nadměrně vytápějících bytů je možný významnější vliv prostupu tepla. V jednom případě spodní byt vytápí sice na 94 %, tedy průměrně, ale byt nad ním pouze na 16 %. V druhém případě (zde jde o přízemní byt) vytápí horní byt na 55 %. Ve třetím případě vytápí spodní byt na 328 %, ale horní byt jen na 10 % (zde je únik tepla do horního bytu kompenzován prostupem z dolního bytu).
Tyto tři nadměrně vytápějící byty tedy fungují jako podlahové topení pro horní byty, ale protože neznáme teploty a další podmínky v obou bytech, nelze stanovit, zda tyto byty přetápějí proto, že jim teplo nadměrně uniká stropem, nebo proto, že uživatelé preferují vyšší teplotu, případně že topí a zároveň větrají, nebo zda horní byty netopí proto, že preferují nižší teplotu a mají v bytě dostatečně teplo i bez topení.
Procenta náměru (po zohlednění polohových koeficientů) na m2 jsou uvedena v následující tabulce.


DOTAZ - 3x nesouhlas (finance, úklid, teplo)

Finanční plán - nelze vycházet z období leden 2020-duben 2020, protože byl nouzový stav a všichni byli doma, takže všechno bylo zvýšené (teplo, voda, úklid). Hlavně nesouhlasím s tím navýšením u úklidu a nesouhlasím s dezinfikovaním, protože to akorát ničí zdraví a linoleum.
Teplo - každý má právo si topit, jak chce, a nelze to upravovat jednotně pro všechny.

ODPOVĚĎ

Finanční plán

Období leden až duben 2020 je pouze jeden z aspektů, který bereme v úvahu při zpracování finančního plánu. I když byl vyhlášen nouzový stav, tyto zvýšené náklady budeme muset zaplatit.

U tepla vycházíme z průměrného klimatického roku. Musíme počítat s tím, že zima bude spíše chladnější než teplejší.

U ohřevu vody musíme počítat s tím, že čím více teplé vody spotřebujeme, tím vyšší budou i tyto náklady. Za březen máme spotřebu teplé vody o 5 % vyšší než loni.

Zálohy na teplo jsme ponechali ve stejné výši jako loni a předloni. Neznamená to tedy, že se zálohy na teplo budou zvyšovat oproti stávajícím zálohám. U jednotlivých bytů se pouze změní v poměru skutečných nákladů k celku podle loňské spotřeby. Budou-li skutečné náklady nižší než zálohy, rozdíl bude opět vyplacen ve formě přeplatku.


Navýšení u úklidu a dezinfikování

Účelem dezinfekce rozhodně není ničit zdraví; právě naopak, dezinfekce má zdraví chránit. Pravidelné dezinfikování exponovaných povrchů (tj. míst, kterých se často dotýká větší počet lidí) je doporučováno a v některých případech přímo nařizováno příslušnými orgány.

Zda a jak dlouho budeme tuto dezinfekci provádět, závisí na rozhodnutí shromáždění SVJ (pokud našemu SVJ nebude přímo nařízena hygienickou stanicí). Zatím dezinfekci provádějí někteří členové výboru dobrovolně a bez nároku na odměnu. Dlouhodobě to však není udržitelné.

Dezinfikování klik, vypínačů, výtahů a madel provádíme prostředkem disioCLEAN – viz:

disiCLEAN HOME je tekutý bezchlorový polymerový prostředek určený k okamžitému použití pro rychlou dezinfekci ploch, předmětů, zařízení, nástrojů a těžko přístupných míst pomocí jemného rozprašovače. Byl speciálně vyvinutý pro dokonalou dezinfekci v celé domácnosti. Je vhodný na dezinfekci umyvadel, sprchy, toalety, podlahy, nábytku, hraček, kuchyně a podobně. Tento výrobek se vyznačuje silným a dlouhotrvajícím antivirovým, antibakteriálním a protiplísňovým účinkem. Je velmi účinný i na odstraňování pachů a k dlouhodobě rychlé dezinfekci biologicky znečištěných povrchů. Podle stupně biologického znečištění je účinek až po dobu 7 dní. Tato bezchlorová polymerová dezinfekce nemá žádné negativní účinky na jakýkoli ošetřovaný materiál. (sklo, dřevo, kovy, plast, papír, textilie, guma…). https://www.h2o-cool.cz/disiclean-home/

Dezinfikování podlah při běžném úklidu lino určitě nezničí – viz :
Velmi účinným přípravkem k dezinfekci sanitární keramiky a rozsáhlejších ploch (podlahy, dlaždice, sklo…) je 0,2% roztok chlornanu sodného, který je možné připravit například zředěním přípravku Savo Original či některého dle postupu uvedeného níže. (https://www.okoronaviru.cz/dezinfekce/)


Teplo

Uvedené hlasování se týká nastavení topné křivky na přívodu tepla na patě domu.

Teplotu ve svém bytě si každý samozřejmě může regulovat podle svých vlastních potřeb a preferencí nastavením termostatických hlavic na svých vlastních radiátorech. V této souvislosti upozorňujeme, že je třeba udržovat ventily pod hlavicemi ve funkčním stavu. Zatuhlý ventil v zavřené poloze vám teplo do radiátoru nepustí.

Vzhledem k tomu, že téměř polovina bytů vytápí pouze na 80 % průměru nebo méně, lze usuzovat, že dům je stále ještě přetápěn.

Po zateplení jsme nechali snížit nastavení topné křivky z 90/70 na 70/50. Ozvalo se tehdy několik uživatelů bytů s tím, že po snížení mají v bytě zimu. Po prošetření stavu jsme těmto uživatelům doporučili nápravu: výměnu starých oken, výměnu nefunkčních ventilů, změnu způsobu větrání a také změnu způsobu vytápění, a to nenechávat si vytápět byt pouze stoupačkami a prostupem tepla od sousedů, ale zapnout si vlastní radiátory.