Výměna vodoměrů

Téma: Informace výboru
Vydáno dne 17. 01. 2023

(Vytištěno z www.petrzilkova.cz)
VÝMĚNA BYTOVÝCH VODOMĚRŮVážení vlastníci,
v únoru 2023 bude provedena výměna bytových vodoměrů. Je nezbytně nutné, abyste ve stanovený den a hodinu zpřístupnili svůj byt. Pokud svůj byt pronajímáte, jste povinni zajistit, aby váš byt zpřístupnili vaši nájemníci.
Upozorňujeme, že sankce v případě neumožnění instalace jsou dost vysoké (vizte níže). Věříme však, že nebudeme muset přistoupit k jejich uplatnění a že výměna ve vašem bytě proběhne hladce a ve stanoveném termínu.

výbor Společenství Petržílkova 2486-2491


Zákon č. 67/2013 Sb.

§ 6
(4) … Neumožní-li příjemce služeb instalaci vodoměrů na teplou vodu nebo přes opakované prokazatelné upozornění neumožní jejich odečet, nebo je neoprávněně ovlivní, činí v daném zúčtovacím období u tohoto příjemce služeb spotřební složka nákladů trojnásobek průměrné hodnoty spotřební složky nákladů připadajících na 1 m2 podlahové plochy zúčtovací jednotky.


2486 7.2.2023
Patro Čas
7 7.30 - 9.00
6 8.30 - 10.00
5 9.30 - 11.00
4 10.30 - 12.00
3 11.30 - 13.00
2 12.30 - 14.00
1, 0 13.30 - 14.30

2487 7.2.2023
Patro Čas
7 7.30 - 9.00
6 8.30 - 10.00
5 9.30 - 11.00
4 10.30 - 12.00
3 11.30 - 13.00
2 12.30 - 14.00
1, 0 13.30 - 14.30

2488 7.2.2023
Patro Čas
7 7.30 - 9.30
6 9.00 - 10.30
5 10.30 - 12.00
4 12.30 - 14.00
3 14.00 - 15.30
2 14.30 - 16.00
1, 0 14.30 - 16.00

2489 8.2.2023
Patro Čas
7 7.30 - 9.00
6 8.30 - 10.00
5 9.30 - 11.00
4 10.30 - 12.00
3 11.30 - 13.00
2 12.30 - 14.00
1, 0 13.30 - 14.30

2490 8.2.2023
Patro Čas
7 7.30 - 9.00
6 8.30 - 10.00
5 9.30 - 11.00
4 10.30 - 12.00
3 11.30 - 13.00
2 12.30 - 14.00
1, 0 13.30 - 14.30

2491 8.2.2023
Patro Čas
7 7.30 - 10.00
6 9.00 - 11.30
5 10.30 - 13.00
4 12.30 - 15.00
3 14.00 - 16.00
2 14.30 - 16.45
1, 0 14.30 - 16.45