ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU 13. 3. 2023

Téma: Informace výboru
Vydáno dne 08. 04. 2023

(Vytištěno z www.petrzilkova.cz)


konané formou elektronické konference ve dnech 13. 3. - 19. 3. 2023

PROGRAM:

1. Účast a schválení zápisu z minulé schůze
Bez připomínek


2. Kontrola úkolů

a) Průběžně upomínat dlužníky – trvale; Dr. Kotačková podala informaci , stav záloh - celkově
předplaceno 57 tisíc
b) Příprava vyúčtování 2022: (Dr. Kotačková, Ing. Hrdý) - splněno
c) Distribuce vyúčtování 2022: zástupci vchodů -splněno
d) Zajištění revize požárního zařízení a preventivní požární prohlídky: Ing. Hrdý – splněno
e) Potvrzení ke srážkovým daním, daňová přiznání, výkazy pro zdravotní pojišťovny: Ing.
Nátrová, Dr. Kotačková- splněno
f) Odečty měřidel – příprava a provedení: Dr. Kotačková, Ing. Hrdý - splněno
g) Kontrola účetnictví: pí. Doležalová
h) Zajištění výměny vodoměrů: Ing. Hrdý – výměna proběhla, bude vyhlášen náhradní
termín výměny v nezpřístupněných bytech a bude provedena aktualizace databáze
vzdálených odečtů


3. Nové úkoly

a) Jarní kontrola střechy: Mgr. Mucha

b) Příprava výroční schůze 2023:
1. Objednat sál na výroční schůzi shromáždění: dr. Alazani
2. Distribuce pozvánek: zástupci vchodů
3. Program, body k jednání, podklady k zápisu: Dr. Kotačková
4. Revize + plánovaná údržba a opravy 2023/2024: Ing. Hrdý, Dr. Kotačková
5. Hlasování, technické zajištění: Ing. Hrdý
6. Zápis: pí. Martinková


4. Správa

- měsíční prohlídky objektu: vizte výkazy o kontrole technického stavu


5. Finanční info (viz příloha č.1)

Stav na bankovních účtech k 4 192 791,71 Kč
celkově předplaceno 57 tisíc
Pohledávky 0


6. Různé


Termín příští schůze: duben 2023


Příloha č. 1 – Finanční info:

Příloha 1

Společenství Petržílkova 2486-2491
01.12.2022 - 28.02.2023

Datum zaúčtování
Příchozí částka +
Odchozí částka -
Zpráva pro mě

27.02.2023 -4 500,00 34203 daň srážková
25.02.2023 -2 000,00 331 - úklid II
21.02.2023 -345 006,05 teplo leden
20.02.2023 -10 000,00 zimní úklid - únor
20.02.2023 -8 500,00 správa 2
20.02.2023 -5 830,00 PRE
20.02.2023 -780,00 PRE
20.02.2023 -760,00 PRE
20.02.2023 -790,00 PRE
20.02.2023 -5 270,00 PRE
20.02.2023 -790,00 PRE
20.02.2023 -6 620,00 PRE
20.02.2023 -6 340,00 PRE
20.02.2023 -4 840,00 PRE
20.02.2023 -5 600,00 PRE
20.02.2023 -8 000,00 331 - úklid I
18.02.2023 + 400 000,00 SVJ Petržílkova 2486-2491
17.02.2023 -422 722,75 výměna vodoměrů
17.02.2023 -5 291,55 oprava výtahu 2487
17.02.2023 -28 672,00 online sběr dat
15.02.2023 -3 400,00
331 - měsíční kontroly domu SVJ
Petržílkova
14.02.2023 -209,00 telefon SVJ
06.02.2023 -1,00 Poda
06.02.2023 -839,00 údržba 2488
02.02.2023 -1 030,00 údržba
01.02.2023 + 400 000,00 převod na účet správy
30.01.2023 -10 000,00 zimní úklid - leden
30.01.2023 -185 131,44 teplo spotřební složka
27.01.2023 -19 608,05 revize HP
25.01.2023 -4 500,00 34203 daň srážková
25.01.2023 -2 000,00 331 - úklid II
24.01.2023 -28 857,95 výtahy - servisní smlouva QI
23.01.2023 -271 149,19 teplo prosinec
23.01.2023 -17 484,50 zahradnické práce
20.01.2023 -1 420,25 oprava výtahu 2487
20.01.2023 -8 000,00 331 - úklid I
19.01.2023 -8 500,00 správa
16.01.2023 -6 292,00 webhosting, doména, certifikát
16.01.2023 -86 590,00 PVK - záloha
16.01.2023 -139 040,00 PVK - záloha
15.01.2023 -3 400,00
331 - měsíční kontroly domu SVJ
Petržílkova
12.01.2023 -202,00 telefon SVJ
09.01.2023 -75,00 banka-storno vratky
09.01.2023 -12 129,00 PVK
09.01.2023 -53 294,00 PVK
02.01.2023 -100,00 321 pojistné DPP
01.01.2023 + 75,00 banka-vratka
01.01.2023 + 400 000,00 převod na účet správy
27.12.2022 -216,00 ZPMV zdrav. poj. odměny
27.12.2022 -702,00 OZP - zdrav. pojištění odměny
27.12.2022 -216,00 VoZP - zdrav. poj. odměny
27.12.2022 -216,00 VZP zdrav. poj. odměny
27.12.2022 -4 500,00 34203 daň srážková
25.12.2022 -2 000,00 331 - úklid II
22.12.2022 -10 000,00 zimní úklid - prosinec
20.12.2022 -184 254,48 teplo listopad
20.12.2022 -8 000,00 331 - úklid I
15.12.2022 -130 350,00 MHMP - odpad
15.12.2022 0,00 MHMP - odpad
15.12.2022 -6 800,00 správa/drobná údržba
15.12.2022 -1 144,00 odměna 2022
15.12.2022 -1 430,00 odměna 2022
15.12.2022 -1 144,00 odměna 2022
15.12.2022 -1 144,00 odměna 2022
15.12.2022 -1 144,00 odměna 2022
15.12.2022 -1 144,00 odměna 2022
15.12.2022 -3 400,00
331 - měsíční kontroly domu SVJ
Petržílkova
14.12.2022 -210,00 telefon SVJ
02.12.2022 -1 137,00 refundace - materiál údržba
02.12.2022 -1 488,00 DPP - údržba
01.12.2022 -1 766,90 zahradnické práce
01.12.2022 -30 000,00 správa - QIV
01.12.2022 + 400 000,00 převod na účet správy