ZÁPIS ZE SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ PETRŽÍLKOVA 2486-2491 23. KVĚTNA 2024

Téma: Informace výboru
Vydáno dne 09. 06. 2024

(Vytištěno z www.petrzilkova.cz)


Program schůze shromáždění Společenství Petržílkova 2486-2491:

1. Zahájení, zjištění usnášeníschopnosti
2. Zpráva o činnosti výboru Společenství Petržílkova 2486-2491
3. Zpráva o vyúčtování za rok 2023
4. Finanční plán (rozpočet) na období červenec 2024 až červen 2025
5. Plán oprav a údržby na období červenec 2024 až červen 2025
6. Doplňovací volby do výboru
7. Různé


Zápis z jednání schůze shromáždění je rozdělen do částí s následujícím obsahem:

1. Zápis – část A: obsahuje jednotlivé body programu, záznam prezence a jednotlivá usnesení společně s výsledky hlasování. Dále obsahuje diskusní příspěvky členů SVJ.

2. Zápis – část B: obsahuje podrobné informace k jednotlivým bodům programu přednesené výborem


Zápis – část A v PDF
Zápis – komplet v ZIP