Společenství vlastníků jednotek Petržílkova 2486-2491
Společenství vlastníků jednotek Petržílkova 2486-2491

| Hlavní stránka | Seznam rubrik | Odkazy |
  Vyhledáváníkulatý roh


  serviskulatý roh
Hlášení běžných závad
e - mailem:
Petrzilkova.Sprava@seznam.cz,

event. telefonicky
(pracovní dny 14 - 18 h.):
777 789 561

Hlášení havárie
havarijní služba asistence Allianz
tel.: 241 170 000
číslo naší smlouvy je 503 489 943
SVJ zajišťuje pouze opravy a údržbu společných prostor. Opravy a údržbu bytové jednotky si zajišťují příslušní vlastníci sami.

Závady výtahů
Dispečink KONE, a.s.
tel.: 844 115 115
Nahlášená porucha bude opravena nejpozději následující pracovní den. Vyproštění osob bude provedeno v nejkratší možné době. Vyproštění věcí (např. klíčů z výtah. šachty) si hradí objednávající sám. Objednávky expresních oprav musí schválit zástupce vchodu.
Uvedené kontakty platí pouze pro potřeby členů SVJ Petržílkova.
- Je nám líto, ale bohužel není v našich silách odpovídat na nejrůznější "poradenské" dotazy a provozovat právně - technickou poradnu pro širokou veřejnost. Prosíme tedy: nepište nám s podobnými dotazy... Děkujeme za pochopení!

- Neposílejte nám prosíme ani žádné reklamní nabídky. Zasíláním neyžádané reklamy porušujete § 2, odst. 1 písmeno e) zák. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy.“

  Aktuálněkulatý roh
* Informace výboru

  Základní dokumentykulatý roh
* Stanovy SVJ
* Domovní řád
* Prohlášení vlastníka
* Oznámení pro pronajímatele
* Pravidla pro výběrová řízení; Pravidla rozúčtování záloh; Ceník za pořízení kopií dokumentů

  Kontaktní mailkulatý roh
* Mail na výbor SVJ
Uvedený mail platí pouze pro potřeby členů SVJ Petržílkova. Neposílejte nám prosíme žádné reklamní nabídky. Zasíláním neyžádané reklamy porušujete § 2, odst. 1 písmeno e) zák. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy. Děkujeme.

* Identifikátor datové schránky: r56ibtk

SCHŮZE VÝBORU 27. 1. 2022
Vydáno dne 13. 03. 2022 (871 přečtení)

zápis schůze výboru konané formou elektronické konference ve dnech 27. 1. - 4. 2. 2022


PROGRAM:

1. Účast a schválení zápisu z minulé schůze
Bez připomínek


2. Kontrola úkolů
a) Průběžně upomínat dlužníky – trvale; dr. Kotačková podala informaci
b) Potvrzení o splácení úvěru: pí. Martinková, ing. Hrdý – splněno
c) Odečty měřidel – příprava a provedení: dr. Kotačková, ing. Hrdý – splněno
d) Kontrola účetnictví: pí. Doležalová – probíhá
e) Potvrzení ke srážkovým daním, daňová přiznání, výkazy pro zdravotní pojišťovny: ing.
Nátrová, dr. Kotačková – probíhá
f) Zajištění revize požárního zařízení a preventivní požární prohlídky: ing. Hrdý – splněno


3. Nové úkoly
a) Příprava vyúčtování 2021: (dr. Kotačková, Ing. Hrdý)
b) Distribuce vyúčtování 2021: zástupci vchodů


4. Správa
- měsíční prohlídky objektu: viz výkazy o kontrole technického stavu
Hotovostní výdaje k proplacení:
***


5. Finanční info (viz příloha 1.)
Pohledávky k 31.1.2022: žádné pohledávky
Stav na bankovních účtech k 31.1.2022: 4 403 014,68 Kč


6. Různé
 Pokyn Společenství Petržílkova 2486-2491 ze dne 20. ledna 2022 pro členy statutárního
orgánu a zaměstnance pracující na dohodu o provedení práce
V souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR účinným
od 17.1.2022 (viz přílohu č. 2) vydává Společenství Petržílkova 2486-2491 (dále jen SVJ)
všem členům statutárního orgánu a všem svým zaměstnancům pracujícím na dohodu
o provedení práce tento pokyn:


1. Všichni členové výboru SVJ jsou povinni vykonávat svou funkci člena statutárního
orgánu dálkovou formou a komunikovat s ostatními členy výboru pouze elektronicky,
případně formou e-konferencí.


2. Všichni zaměstnanci SVJ pracující na dohodu o provedení práce jsou povinni
vykonávat sjednanou práci dálkovou formou, pokud charakter sjednané práce takový
výkon umožňuje (administrativní, účetní a podobné činnosti).


3. Pokud charakter vykonávané práce neumožňuje výkon dálkovou formou (úklidové a
údržbářské práce ve společných prostorách objektu), jsou všichni zaměstnanci SVJ
povinni nosit ve společných prostorách objektu Petržílkova 2486-2491 respirátor třídy
FFP2, a pokud se ve společných prostorách objektu Petržílkova 2486-2491 náhodně
setkají s jinými osobami, udržovat od nich odstup minimálně 1,5 metru.

 Hlasování o návrhu předloženém paní dr. Kotačkovou:
Návrh usnesení
Zvýšení měsíční odměny p. Šaldovi (kontroly a opravy elektrického zařízení) od roku
2022 ze současných 3750 Kč na 4000 Kč.
Usnesení bylo přijato – PRO hlasovali všichni členové výboru.

 Informace o stavu sakury na severní straně u vchodu 2491. Strom je skutečně mrtvý,
kůra na kmeni je popraskaná a pletiva jsou shnilá, strom již zachránit nelze a budeme ho
muset nechat pokácet. K pokácení musí SVJ podat žádost o souhlas s pokácením na
odbor OŽP MČ Praha 13.
Hlasování o návrhu předloženém paní dr. Kotačkovou
Návrh usnesení
Pokácení stromu sakury na severní straně vchodu 2491, po schválení na odboru OŽP
MČ Praha 13.
Usnesení bylo přijato- PRO hlasovali všichni členové výboru.

 Podle faktury za dodávku tepla za leden 2022 musíme pro letošní rok počítat se zvýšením
celkové ceny o cca 40 %. Veolia zvýšila spotřební složku o 55 % a základní o 9 %. Zálohy
na vytápění a ohřev vody tedy budeme muset od 2. pololetí roku odpovídajícím
způsobem navýšit.


Termín příští schůze: březen 2022Příloha č. 1 - Přehled nákladů hrazených od 1.12.2021 do 31.1.2022

Datum zaúčtování Příchozí částka Odchozí částka Zpráva pro mě
28.01.2022 -16 573,85 revize HP
27.01.2022 15 375,45 přeplatek Veolia
25.01.2022 -4 500,00 daň srážková
25.01.2022 -2 000,00 úklid II
21.01.2022 -27 866,03 výtahy - paušál QI
20.01.2022 -8 000,00 SVJ - úklid domu I
19.01.2022 -212,50 údržba - doplatek za leden 2022
17.01.2022 -87 650,00 PVK záloha
17.01.2022 -132 280,00 PVK záloha
17.01.2022 -165 225,49 Veolia - prosinec 2021
17.01.2022 -2 178,00 NETservis s.r.o.
17.01.2022 -3 950,00 oprava fasády
16.01.2022 -8 500,00 správa
16.01.2022 -7 522,50 zimní úklid
15.01.2022 -3 187,50 SVJ - údržba
14.01.2022 -2 095,00 refundace - kolky, poštovné, legalizace
13.01.2022 -204,00 Vodafone - prosinec
12.01.2022 -28 672,00 online sběr dat
06.01.2022 -1 210,00 údržba 2490
03.01.2022 -100,00 SVJ - pojistné DPP
01.01.2022 300 000,00 převod na účet správy
27.12.2021 -4 500,00 SVJ - daň srážková
27.12.2021 -4 600,00 správa
25.12.2021 -2 000,00 SVJ - úklid domu II
23.12.2021 -1,00 PODA - internet
20.12.2021 -3 670,00 PRE
20.12.2021 -2 980,00 PRE
20.12.2021 -3 190,00 PRE
20.12.2021 -510,00 PRE
20.12.2021 -520,00 PRE
20.12.2021 -3 480,00 PRE
20.12.2021 -3 330,00 PRE
20.12.2021 -500,00 PRE
20.12.2021 -3 170,00 PRE
20.12.2021 -510,00 PRE
20.12.2021 -31 501,00 PVK
20.12.2021 -45 508,00 PVK
20.12.2021 -8 000,00 SVJ - úklid domu I
17.12.2021 -139 926,86 Veolia - listopad 2021
16.12.2021 -360,00 VZP zdrav. poj. odměny
16.12.2021 -630,00 OZP - zdrav. pojištění odměny
16.12.2021 -180,00 ZPMV zdrav. poj. odměny
16.12.2021 -180,00 VoZP - zdrav. pojištění - odměny
16.12.2021 -1 430,00 odměna 2021
16.12.2021 -953,00 odměna 2021
16.12.2021 -953,00 odměna 2021
16.12.2021 -953,00 odměna 2021
16.12.2021 -953,00 odměna 2021
16.12.2021 -953,00 odměna 2021
16.12.2021 -953,00 odměna 2021
15.12.2021 -69 084,00 MHMP - odpad
15.12.2021 -3 187,50 SVJ - údržba
14.12.2021 -8 850,00 zimní úklid
14.12.2021 -6 800,00 správa
14.12.2021 -3 697,50 drobná údržba 2486
14.12.2021 -228,00 Vodafone - listopad
06.12.2021 -699,00 refundace - materiál sanace sklepů
01.12.2021 300 000,00 převod na účet správy


( Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek )JDI na hlavní stránku

Tento web je médiem (výboru) Společenství vlastníků jednotek Petržílkova 2486-2491
Umístění webu nám na svůj server poskytla firma: NETservis s.r.o.
webdesign, webhosting, prezentace, www stránky, design, flash, internet - kompletní služby

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému v PHP
Instalaci a konfiguraci redakčního systému provedl: Robert Krejčí
Správcem a tvůrcem webu petrzilkova.cz je mucha@centrum.cz

NAVRCHOLU.cz