Valná hromada letos proběhne online

Téma: Informace výboru
Vydáno dne 01. 05. 2020

(Vytištěno z www.petrzilkova.cz)


Kvůli epidemii koronaviru SARS CoV-2 proběhne letos valná hromada náhradním způsobem. Podrobnosti níže.

VÝROČNÍ SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ
SPOLEČENSTVÍ PETRŽÍLKOVA 2486-2491
21. KVĚTNA 2020

Vážení členové Společenství Petržílkova 2486-2491, v souladu s § 19 odst. 1 a 2 zák. č. 191/2020 Sb. stanoví statutární orgán podmínky konání letošní výroční schůze shromáždění a způsob jeho rozhodování takto:

1. Prezentace s programem bude nejpozději od 6. května 2020 zveřejněna na webových stránkách www.petrzilkova.cz, rozeslána členům SVJ mailem, případně vytištěna a vhozena do schránky těm členům SVJ, kteří nemají mail. (ke stažení vespod článku)

2. Nejpozději do 10. května 2020 budou distribuovány formuláře s návrhy usnesení pro hlasování per rollam. (ke stažení vespod článku)

3. Do 20. května 2020 bude poskytnut časový prostor k diskuzi - zaslané dotazy budou zodpovězeny a zveřejněny stejně jako prezentace.

4. Členové SVJ buď vystaví plnou moc na kteréhokoli člena výboru, nebo vyplní formulář s návrhy usnesení a doručí je nejpozději do 20. května 2020 výboru SVJ – vhozením do schránky zástupce, mailem nebo poštou. Vyplněním formuláře s návrhy usnesení se člen SVJ účastní výroční schůze shromáždění konané náhradním způsobem.

5. Výroční schůze shromáždění se bude konat náhradním způsobem, a to formou elektronické konference, které se budou osobně účastnit pouze členové výboru. Usnesení budou přijímána na základě hlasování členů výboru SVJ účastnících se elektronické konference, členů SVJ zastoupených na základě plné moci a hlasování ve vyplněných formulářích podle bodu 4.

6. Pokud bude schůdná varianta elektronické konference pro všechny členy Společenství Petržílkova 2486-2491, proběhne 21. května 2020 od 19.00 hod. diskuse online.


za výbor Společenství Petržílkova 2486-2491

Ing. David Hrdý
předseda výboru

PhDr. Šárka Kotačková
místopředsedkyně výboruZÁKON 191/2020 Sb. ze dne 17. dubna 2020

o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu

§ 19 Zvláštní opatření ve vztahu k rozhodování orgánů právnických osob (1) Orgán právnické osoby může rozhodovat mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků i tehdy, nepřipouští-li to zakladatelské právní jednání. Další podmínky rozhodování mimo zasedání orgánu v písemné formě nebo rozhodování orgánu s využitím technických prostředků stanovené zákonem, popřípadě zakladatelským právním jednáním, nejsou dotčeny. (2) Nestanoví-li zákon nebo zakladatelské právní jednání podmínky rozhodování podle odstavce 1, určí je v případě nejvyššího orgánu statutární orgán, v případě jiného orgánu tento orgán. Tyto podmínky musí být členům orgánu oznámeny v dostatečném předstihu před rozhodováním.


Veškeré podklady ke stažení:


Diskuzi - otázky a odpovědi k valné hromadě naleznete zde.